Miroslav Vejlupek se narodil 29. ledna 1952 v Domažlicích. Středoškolského vzdělání se mu dostalo na Odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze-Klánovicích (obor kuchař - číšník, 1972) a na Střední knihovnické škole v Praze (obor kulturně výchovná činnost, 1977). Po čtyřletém profesionálním působení v kulturní a osvětové sféře prošel řadou dělnických zaměstnání. Dělnické práci se podnes nezpronevěřil.

Vejlupkovy publicistické a literární začátky se datují do roku 1973, kdy publikoval v plzeňské Pravdě svoji první povídku. Od té doby četli jeho glosy, črty, fejetony a povídky čtenáři Nového Domažlicka, Pravdy, Zemědělských novin, Družstevních novin a periodika Z Chodského hradu, později čtvrtletníků DokořánSpektrum. Příležitostně publikoval také v měsíčníku Host, ZwrotRadostowa, obtýdeníku Tvar, týdeníku Obrys-KmenPísecké postřehy a v denících Mladá fronta Dnes, Písecké listy, Jihočeské listyPlzeňský deník (příloha Kultura) a také na internetových stránkách www.libereckelisty.cz a www.neviditelnypes.cz. Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let redigoval na Domažlicku dva závodní časopisy.

V roce 1979 vyšla Vejlupkovi v plzeňském Západočeském nakladatelství knižní prvotina Chlapi se nebojí a dva roky nato próza Hlava plná mozolů. Potom se na dlouho odmlčel. Jeho návrat do literatury se pojí s rokem 1998, kdy vydává vlastním nákladem prozaický triptych Vyvřeliny a poté sbírku povídek Nemocný život (1999). Na Internetu zveřejnil prózu Zahrada v jeskyni a sbírku esejů Klec z hedvábí. Tiskem i elektronicky dosud vyšly tři části Vejlupkova rozsáhlého sborníku Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate – Literatura a kyberprostor, a příběh (I), Osobnost Theofila Halamy (II)Osobnost Čestmíra Vidmana (III). Český rozhlas – stanice České Budějovice uvedla dramatizaci povídky Věk čirosti (2000), stanice Rádio Svobodná Evropa pojednání o internetovém literárně - výtvarném projektu Litterate (2002). Kratší prózy z Vejlupkovy tvůrčí dílny byly přeloženy do esperanta (Jaroslav Mráz, Miroslav Malovec), angličtiny (Norah Hronková) a polštiny (Lucyna Waszková, Wilhelm Przeczek).

Miroslav Vejlupek je spoluzakladatelem a v současné době jednatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku. Edituje jeho internetový literárně-výtvarný projekt Litterate na http://v-art.envision.cz. Kolem této adresy vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů.

Vejlupek je členem Syndikátu novinářů ČR, Českého esperantského svazu a sekce Nanovědy a nanotechnologie při České společnosti nových materiálů a technologií. V roce 2003 se rozešel s občanským sdružením Obec spisovatelů (členem od r. 1999) a občanským sdružením Středisko západočeských spisovatelů (členem od r. 1998). V létě téhož roku ho firma Reader's Digest Výběr se sídlem v Praze přizvala do hry Velká cena.

(r)

Zpět