František Roman Dragoun

František Roman Dragoun se narodil 21. října 1916 v Písku. V letech 1928–1936 studoval na píseckém gymnáziu a poté na Akademii výtvarných umění v Praze (1937–1939) u Maxe Švabinského. Během války nemohl ve studiích pokračovat a dokončil je v letech 1945–1946 u Vratislava Nechleby.

Svou výtvarnou činnost orientoval Dragoun především do Písku, Prahy a Brna. Již od počátku tvorby se věnuje hlavně portrétní a figurální malbě, zátiší a krajinomalbě. Vlastní je mu však i kresba rudkou, uhlem či tužkou a perem. Od roku 1949 pravidelně vystavuje v Českých Budějovicích, v Písku ve víceméně pravidelných periodách (1943, 1949, 1955, 1962, 1968, 1978 a 1996). Právě rodný Písek byl poctěn Dragounovou první výstavou roku 2000.

Dragoun portrétoval řadu známých osobností, jako jsou kardinál František Beran, arcibiskup Miroslav Vlk, biskup dr. Hloucha a jiní. Za celoživotní dílo převzal řadu ocenění v zahraničí, uznání se mu dostalo v Londýně a ve Vídni. V roce 1998 obdržel Mistr Dragoun Cenu Rudolfa II. Masarykovy akademie umění za věrnost realistické tradici české malby.

S díly akademického malíře Františka R. Dragouna se trvale setkáváme v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v brněnském muzeu, v Národopisném muzeu v Domažlicích, v Prácheňském muzeu v Písku a jinde.

Nestárnoucí umělec nezůstal netečným ani k novým formám publikování: e-výstavou svých děl v almanachu ADIEU 2000 jako jeden z prvních českých malířů pronikl na Internet.

MVČ


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně