Hana Gerzanicová

"Jsou oázy, jež skryté / v poušti hodin, času, / vzpomínek stinných / nabízí nám krásu. / Života ruka / je nikdy nevyhladí."

Hana Gerzanicová se vrátila do rodné Plzně v druhé polovině devadesátých let a připomenula se básnickými sbírkami Ve stínu eukalyptů (1996), Nová epocha (1998) a Kam cesty nevedou (1999). Staroplzeňští se možná rozpomenou na profesora češtiny Vojtěcha Šlaufa, v jehož rodině se Hana narodila 11. května 1928. Otec se pokoušel o vlastní básnickou tvorbu a genetickým vybavením nepřišla zkrátka ani dcera. Hana Šlaufová vystudovala Univerzitu Karlovu, a když v padesátých letech odešla z republiky, působila jako profesorka angličtiny na Masarykově univerzitní koleji v německém Ludwigsburgu. Později přesídlila do Austrálie, provdaná Honsová, a uplatnila se v Sydney opět jako pedagožka. Vedle toho studovala srovnávací náboženské vědy.

Jako básnířka se vepsala do povědomí veřejnosti nejprve ze stránek dlouhé řady periodik. Češtinou napsané básně uveřejnila v etnických časopisech v Anglii a Itálii.

V miléniovém roce se objevila na americkém knižním trhu Gerzanicové sbírka anglických básní Words Only (Pouze slova).

Haně Gerzanicové-Honsové (v roce 1985, patnáct let po ovdovění, se básnířka podruhé provdala) se dostalo za její dílo významného společenského uznání. Za tvorbu v anglickém jazyce ji Mezinárodní společnost básníků v USA a Národní knihovna USA vyznamenaly oceněním Básník roku, a to dvakrát: v roce 1997 a 1999. Od roku 1997 náleží Haně Gerzanicové místo v internetové Mezinárodní síni slávy (Philadelphia). Ve vlasti vyvíjí Gerzanicová nezanedbatelnou aktivitu přednáškovou.

Když se básnířka vrátila v polovině devadesátých let natrvalo do České republiky, ohlásila se českému čtenáři sbírkami básní Ve stínu eukalyptů (1996) a Nová epocha (1998). Třetí knihou v českém jazyce je sbírka Kam cesty vedou (1999) vydaná – podobně jako obě předcházející – v Plzni.

Hana Gerzanicová vstoupila do řad členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni. Je členkou Svazu australských spisovatelů, Svazu australských básníků, Mezinárodní společnosti básníků v USA a členkou Společnosti pro vědy a umění.

(z archivu V-ART)


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně