Hanka Hosnedlová

Hanka Hosnedlová (*1947) se narodila v Českých Budějovicích a s výjimkou pětileté novinářské epizody v Plzni prožila celý život v tomto městě. Spisovatelka, novinářka, publicistka, členka Obce spisovatelů ČR začala psát už ve školním věku a publikovala v dětských periodikách i dětských rubrikách celostátních deníků a v regionálním tisku. Ve druhé polovině 60. let přispívala do obnoveného trampského tisku – oficiálního i nelegálního, jako Tramp, Jižní stezka, Tulák a řada dalších. (Též se uplatnila jako moderátorka přehlídek trampských písní v Nýřanech a Plzni.) Profesionálně pracovala jako redaktorka Pochodně, Škodováka, Železničáře, posledních deset let v Jihočeských Denících Bohemia.

Díky tomu, že se v roce 1968 angažovala proti vstupu sovětských vojsk, byla pak nástupem normalizační politiky, kdy odmítla podepsat rovněž Slovo do vlastních řad, vyřazena z novinářské činnosti, ale i z jakékoliv jmenovité kulturní prezentace včetně zaměstnání. Zažila tedy dobu bez místa, později vystřídala různé posty od vykupovačky lahví přes prodavačku, reklamní textařku, až po inspektorku v Klenotech.

Již v 60. letech, ale zejména pak po odchodu z Plzně se zapojila do tuzemského samizdatu (viz Naše chasa, Dým, Studánka, Tam-tam, Poutník, Letokruhy, Bonanza, Šmatlavou stopou, Vosí řeka, Trail, Camp a řada dalších), autorsky vydala samizdatové sborníky povídek a poezie Duha za rohem a Úlety a samostatné básnické sbírky Akupresura srdce, Ohlédnutí přes rameno, Čaj z jehličí, Ztráta paměti a Posbíráno na smetišti paměti.

Hned v roce 1990 se vrátila k novinařině. Je plodnou autorkou tisíců článků a reportáží. Vytvořila okolo čtyř desítek písničkových textů, zejména pro jihočeskou Rosu, Tarantuli (Morava) a Jerryho Vecku (USA). Průběžně se účastnila mnoha literárních soutěží, odkud si odnesla řadu ocenění (Mělnický Pegas, Tachovská reneta, Trosky, Maják, Nový Bor, Trapsavec a další). Za uplynulých patnáct let má na kontě okolo dvou stovek publikovaných povídek, zhruba sto padesáti básní a šest rozsáhlých časopiseckých cestopisných cyklů. Kromě toho jí vyšla kniha New York s předním fotografem Jeffem Kratochvilem a Řecké dotyky. Autorskou spoluúčast má ve více než desítce almanachů a kolektivních povídkových sborníků (Povídky od táborových ohňů, Sonáta pro klavír a borovici, Potlach aneb Čaj s příchutí rumu a jehličí, Měsíc ve dne, Střídavě jasno, Barevné kameny, Trapsavec 25 let, Česká sůl a slovenský cukor) i sborníků poetických (Půlnoc, Kopretina, Mělnický Pegas, Křídlení, Pegasí poetníky, Vánoční poetníky, Zvyk a návyk, Poezie s vůní táboráků, Plody slovocné, Prameny a soutoky). Podílela se několik let svými příspěvky i na knihách kuchařských v nakladatelství Dona. Samostatně vydala sbírku poezie Křídla a sbírku povídek Matiné pod širákem, Třetí oko času, knihu povídek s fotografem Františkem Dostálem Saltem do života, s Matějem Krnínským knihu povídek Docela jiný svět. Publikuje též elektronicky v kolektivních projektech na CD – Když přišla ta voda (povídky), Drogy a závislost (poezie).

Její tvorbu přinesla Jihočeská pravda, Večerní Plzeň, Pod modrou oblohou (slovenský deník Lud), Mladý svět, Ahoj, Chatař, Obrana lidu (trampská rubrika), po roce 1989 Květy, Český dialog, Terč, Inzert Expres, Mateřídouška, Delfín, Mladá dáma, Energy, Jihočeské listy, Western World, Country styl, Rodokaps, Folk a country, Turistika a hory a další tiskoviny jako jsou Tramp, Puchejř, Jižan, Brněnský tulák, Budějcký širák, Flastr, Severka, Bambuko, Country zpravodaj a řada dalších. Dva roky redigovala měsíčník Portýr, do něhož nyní přispívá a pravidelně v Ústí nad Labem spoluvytvářela aktuální portovní časopis. Čtyři roky připravovala pravidelný rozhlasový pořad Kotlík romantiky a později Studna romantiky. Příležitostně spolupracuje s elektronickým nakladatelstvím Grand. V současné době je redaktorkou Jihočeských Deníků Bohemia a celostátního časopisu Puchejř, v Jihočeském klubu Obce spisovatelů spolupracuje na zřízení literárního časopisu.

Hanka Hosnedlová miluje volnost a přírodu, proto už od dob puberty náleží k trampskému společenství, velice ráda cestuje – stopem, s batohem, pod širákem, a to i v zahraničí. Díky trampským přátelstvím, kterých si velice cení a jimž zůstává věrná, má kontakty po celém světě a svědomitě je udržuje. K jejím láskám patří literatura, ale také divadlo, film, hudba, výtvarné umění…

(z archivu V-ART)


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně