Klára Hůrková

Narozena 15. února 1962 v Praze. Studium filozofie na Karlově univerzitě v Praze; diplomová práce o filozofii George Berkeleyho (1985). Studijní pobyt v Československé akademii věd, doktorát z filozofie. Odchod z ČSAV z ideologických a osobních důvodů. 1987–1989 na Šumavě (Stachy) jako zemědělská dělnice, později vychovatelka v dětském domově (Kašperské Hory). Tři samostatné výstavy obrazů (dvakrát Stachy, Vacov). Srpen 1989 emigrace do SRN (Bonn) a odtud do Belgie (Eupen). Od roku 1991 žije v Cáchách (Aachen) v SRN. 1991–1996 studium anglistiky a dějin umění na univerzitě v Cáchách. Půlroční pobyt v rámci doktorského studia na univerzitě v Norwichi (Norfolk, Anglie). 2000 získání doktorátu z anglistiky, téma doktorské práce "Mirror Images: A comparison of the early plays of Vaclav Havel and Tom Stoppard".

Klára Hůrková žije a pracuje v Cáchách jako učitelka jazyků, autorka a překladatelka. Od roku 1999 vystoupila na desítkách autorských čtení v Německu, Holandsku a Čechách, v rozhlase, na vernisážích a jiných akcích. Je členkou organizace Literaturbüro in der Euregio Maas-Rhein a spolku Kulturverein Aachen-Prag. Publikuje vesměs v malých nakladatelstvích mimo kulturní mainstream, a to v češtině, němčině a angličtině. Některé její texty byly též přeloženy do francouzštiny, nizozemštiny, esperanta a srbochorvatštiny.

Básnické sbírky: Verše z hor (česky), Mnichov: PmD – Poezie mimo domov, 1994; Fußspuren auf dem Wasser (německy), Weissach i. T.: Alkyon, 1998; A Season of Blue-Grey Thoughts (anglicky), Norwich: Hilton House, 1999; Vor der Sonnenwende (německy), Weissach im Tal, Alkyon, 2002; Ausflüge und Aufenthalte (německy), Lübeck: Marienblatt, 2003; Den tiše bdí. Taoistická poezie evropské básnířky (česky a esperanto), Písek: V-ART, 2004.

Jiné básnické publikace: v různých antologiích a časopisech v Čechách, Německu, Rakousku a Anglii.

Další publikace: Monografie Mirror Images: A comparison of the early plays of Vaclav Havel and Tom Stoppard, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000.

Filozofické a literárněvědní články, recenze a překlady.

Ocenění: Cena čtenářů a druhá cena poroty v soutěži Wiener Werkstattpreis 2003, téma "Grenzen" (Hranice), oddíl poezie. Dve zvláštní ocenění (Special Commendations) v soutěži Poet of the Year Awards 1998 (Hilton House, Norwich).

Klára Hůrková je z autorů majících vlastní domovskou stránku (www.hurkova.de).

Do rodného města uprostřed Evropy se vrací už jako vyhledávaná autorka a překladatelka. Pražané se s ní setkali na autorském čtení a výstavě vývarných prací ve vinohradské Čajovně pod stromem čajovým (5. 2. 2003).

archiv V-ART


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně