Nekomerční projekt.
Volné seskupení nezávislých,
elektronicky publikujících tvůrců.
V-Art – Vision Of the 21st Century

Země

KYBERNÉTÉS
aneb
Cesty regionalismu třetího věku


On-line realizace
10. 3. 2004 – 15. 5. 2004