Zdeněk Řezníček

Zdeněk Řezníček se narodil 7. července 1941 v Třebíči. V Brně vystudoval Střední průmyslovou školu strojní, v dalších letech pracoval postupně jako technik, dělník, řidič trolejbusu, projektant a mistr.

Jako básník debutoval v roce 1964 v měsíčníku Tvář. Přispěl do Akordu, Hosta do domu, Lidové demokracie, Naší rodiny, Literárního měsíčníku, Brněnského večerníku i Rovnosti. Jeho básně a kurzívky přinesl Čs. rozhlas.

Zdeněk Řezníček je autorsky zastoupen ve sbornících Jak lomikámen v dešti (13 brněnských básníků – nakladatelství Blok, Brno), Krajiny milosti (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří) a Duše Brna (nakladatelství Vutium, Brno).

Autor také maluje – do svých olejomaleb vpisuje vlastní básnické texty a tuto specifickou aktivitu, snahu, aby text i obraz působily současně, označuje jako insumaismus.

Zdeněk Řezníček je členem sdružení křesťanských umělců Sursum corda a Obce spisovatelů. Působil jako šéfredaktor časopisu Anděl strážný. Z bibliografie: Růžový autobus (básně, Brno, Blok 1979), Soukromá archeologie (básně, Brno, Blok 1984), Slavnosti nad hlavou (básně, Brno, Blok 1988), O hradu Veveří (próza, Brno, Vutium 1997), Pohádky z dědečkova dvorku a africké pohádky (próza, Brno, Zabloudil 1997), Cesta do Bavor (próza, Gloria Rosice 1998), Nejmenší z robinsonů (próza, Gloria Rosice 1999), Missa poetarum (básně, Gloria Rosice 2004).


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně