Milan Richter

Milan Richter (* 15. 3. 1952) je z umělců bytostně srostlých s krajem pod Orlickými horami. Do literatury vstoupil jako padesátiletý titulem Kumštýři Podorlicka (2002) a sbírkou veršů Vám chci to říci (2002). Samizdatově distribuoval řadu strojopisných básnických cyklů, v nichž zúročil empirickou bohatost cestovatele. Od roku 1996 se věnuje publicistice a od roku 2002 vydává měsíčník Ústecké ozvěny.

(z archivu V-ART)


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně