Bohuslav Richter

Mgr. Bohuslav Richter se narodil 14. dubna 1947 v Praze. Absolvoval Střední lesnickou školu v Písku a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Od roku 1963 žije trvale v Písku. V roce 1967 začal pracovat s dětmi a mládeží v Domě pionýrů, v roce 1990 se stal ředitelem Domu dětí a mládeže.

Bohuslav Richter je ženatý. Má dvě dcery, které uspořádaly z otcovy celoživotní tvorby básnický výbor: kniha Přicházím k Tobě vyšla v roce autorových šedesátin (2007) pod záštitou starosty města Písku.

Bohuslav Richter publikoval časopisecky, v rozhlase a v několika almanaších.

BR, r


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně