Jaromír Skřivánek

Malíř, grafik, ilustrátor, básník, překladatel a theosof Jaromír Skřivánek se narodil 10. října 1923 v Praze, kde v letech 1939–42 absolvoval Uměleckoprůmyslovou a grafickou školu. Od mládí se intenzivně zajímal o kulturu a náboženství Indie, kam podnikl celou řadu studijních cest; několikrát v této zemi delší dobu pobyl. Encyklopedie Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století o Skřivánkovi tvrdí, že „více než úspěšně … navázal na další české malíře O. Nejedlého a Jaromíra Hněvkovského“ a že „Indie ho zároveň inspirovala nejen k desítkám obrazů, z nichž mnohé jsou vedle našich galerií (včetně NG) rovněž v řadě galerií světa (USA, Velká Británie, Indie).“

„Stejné zaujetí,“ uvádí encyklopedie dále, „ho vedlo k ilustrování základních děl indické literatury (mj. Bhagavadgíta, Mahábhárata, NalaDamajantí; knihy vyšly i v řadě západoevropských nakladatelství) a také známého románu Mipam, láma patera moudrostí, k překladu a ilustrování Pataňdžaliho Aforismu o józe (1992) i k vlastní cestopisné knize Za krásami Indie (1977, 1988). V roce 1992 vyšlo bibliofilské vydání vlastní Skřivánkovy poezie Strom života.“

Jaromíru Skřivánkovi se dostalo významných uznání v Indii i Pákistánu; v roce 1977 mu byla udělena Zlatá medaile vlády Pákistámu. Celoživotní systematický zájem o duchovní nauky Východu i Západu ho přivedl do mezinárodní Theosofické společnosti se sídlem v Pasadeně, v níž byl zvolen národním sekretářem pro Českou republiku.

archiv V-ART


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně