Ota Ulč

Osobnost v českém exilu z nejznámějších – především zasvěcenými politologickými studiemi a neotřelými črtami cestovatele. V Ulčově tvorbě skutečně převládají žánry publicistické, z nichž Malá doznání okresního soudce (Toronto 1974) dávají vzpomenout na autorovo právnické vzdělání (studium na PF UK dokončeno 1953) i praxi okresního soudce ve Stříbře. Po odchodu do Západního Berlína v roce 1959 se následujícího roku natrvalo usadil v USA, kde později přednášel politické vědy na univerzitě v Binghamtonu.

Plzeňský rodák (*16. března 1930) se autorsky prosadil v renomovaných odborných časopisech: Survey, East Eurepean Quarterly, Journal of Polities, Problems of Communism, American Journal of Comparative Law atd. Jako autor samostatně vydaných titulů se nejvýrazněji uvedl v sedmdesátých letech; již zmíněnému souboru Malá doznání okresního soudce předcházely tituly Judge in a Communist State (Columbus 1972) a vědecká práce Politics in Czechoslovakia (San Frqancisco 1974). Z dalších Ulčových děl je dnešnímu českému čtenáři nejpovědomější titul Bez Čedoku po Pacifiku (poprvé Toronto 1980). Ota Ulč je členem Obce spisovatelů.

archiv V-ART


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně