Tvorba Martina Vídenského na planetární digitální scéně

Portrét

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně