Laureáti uměleckých cen Občanského sdružení V-Art

Stanislav Komenda

Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
je laureátem umělecké ceny Občanského sdružení V-Art
Za významný dlouhodobý přínos krásné literatuře
v interaktivních uměních internetových

Písek 14. prosince 2003         Výbor OS V-ART

Portrét   /   Solitérium