Až plníte vůli Života z moci biologické, ať z moci technologické, potkali jste neživnostenskou právnickou osobu, zaregistrovanou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů – dne 29. 10. 1997. Umělecké uskupení nesoucí název Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku vyvíjí nekomerční kulturní aktivity. Z nich nejznámější je internetový útvar Litterate s mezinárodním standardním číslem seriálových publikací ISSN 1213-4090. Všemi subprojekty útvaru Litterate – a dosud to jsou almanachy Adieu 2000, Zonty 2001 a Zonty 2002, dále Zonty-edice, Zonty-galerie, elektronická mutace edice archivních tisků Zvučení a revue Chůdové kořeny – podporuje sdružení tradice tvůrčího hledačství spisovatelského živlu, tentokrát v epoše zásadních, předělových proměn vnějšího životního prostředí lidského rodu, jakož i duchovního prostředí každého individua. Kyberprostor chápou pořadatelé jako prostředí pro komunikaci, spolupráci, takže soužití biologického a nebiologického rozumu, zrodivšího se ve Sluneční soustavě a mířícího vně domovské enklávy. Litterate nevychází z paradigmat a myšlenkových schémat v soudobé české společnosti dominujících: je literárně-výtvarnou reflexí objevů fyziky i živototvoné způsobilosti kybernetiky a disciplín biovědních, genového inženýrství především.

Vědomi si dějinného významu informace a znaku ve vývoji pozemských forem Inteligence a jejich směřování kosmem, za skloubení variabilních žánrů literárního a výtvarného projevu s umem počítačového softwaru zkoumají pořadatelé Litterate flexibilitu znaku především jako stavební jednotky filozofického a etického jakožto zásadního sdělení o pozemských Inteligencích v časoprostoru zrodu a očekávaných setkání vícerých forem Života a též Inteligencí vícerého původu.

V průběhu architektonické výstavby internetového útvaru Litterate nabyli jeho strůjci přesvědčení, že ani objektivně přicházející, ani subjektivně tušené vyhlídky zoologického paprsku homo sapiens sapiens nejsou soumrakem sebereflexe  c e l é  pozemské noosféry, ale právě naopak – a znovu – příslibem renesančním.

(27. 11. 2001)

Redakce