Prácheňské rezonance 2004

O konkrétním v obecném

Jiří Karen: Vteřiny zrání; první elektronické vydání; vyd. Občanské sdružení V-ART v Písku; edice ZONTY, na Internet uvedeno 6. 6. 2002

Trvající, nadčasové fluidum tvůrce Jiřího Karena vyvěrá z biografické danosti: básníkovi ani jeho tvorbě žádná společenská atmosféra střídajících se a protiřečících si historických údobí (Jiří Karen: „… prožil jsem čtyři režimy.“) nepřála tak, aby se stali předmětem mediálního opracování a symbolem čehokoli v mediálně virtuálním světě, vypoukle přezrcadlujícím krok, dech i anatomii světa postreálného. Karenovy básně vyrostly v prostotě a dorostly do poctivosti vpravdě imponující skrze sociální ideály. Dělník pera Jiří Karen si hledí řemesla a vnitřní pravdy, jak skuteční Básníci ve zvyku mají, a čtenářům útvaru Litterate přenechává monolit, jehož podrobným ohledáním v epoše povlovného přechodu společnosti k soužití lidí, biologických inteligentních hybridů a inteligentních strojů najdeme esteticky působivý, nefrázovitý (vždyť umělecký) dokument o konfliktním uvnitř sociální formy pohybu hmoty – v kontextu ustavičného vesmírného procesu ovšem. (G. G. Jeršov: „… z dialektického principu, který poukazuje na relativní a přechodný charakter všech konkrétních jevů a procesů ve věčném a nekonečném pohybu hmoty, plyne nepřípustnost absolutizace jakýchkoli jejích konkrétních forem, včetně lidské společnosti…“) Vteřiny zrání na digitálních hodinách tvůrcova zrání uměleckého a filozofického nejsou jen osobní výpovědí muže, debutujícího právě touto sbírkou ve svých dvaapadesáti letech!, ale také zlomkem pikosekundy zrání časoprostorového.