Prácheňské rezonance 2004

Potřeba virtuprostoru

Wilhelm Przeczek: Stoletý kalendář; první elektronické vydání; vyd. Občanské sdružení V-ART v Písku; edice ZONTY, na Internet uvedeno 2. 2. 2003

Krajina kyberprostoru bez ročních období. Dáno virtuálním. Z vůle k virtualitě – a tou člověk bohat odnepaměti; a k čemu to asi? –; ovšem povstávají (ne)skutečnosti, v kterých a které žít možno jen k tomu uzpůsobeným existencím. Myslícím – samozřejmě. Emoce majícím – chválabohu přislíbil kybernetik. (Jinak prý to ani nejde.)

Uhledavé biologické mysli je virtuprostor prostředím už domovským. (Tělu nikoliv.) Náboženství toho důkazem. Umění též. Fyzika stejně tak, koneckonců. („… svět, jak skutečně existuje, je nahrazen v tom či onom smyslu světem, jak je právě pozorován…,“ zhodnotil přínos Gibbsovy statistické mechaniky fyzice kybernetik Norbert Wiener.) Zbožštělí mediomágové mají svá vlastní přikázání a v tom klíčovém stojí: Virtuální formy reality člověku nahrazují nedostatek smyslových vjemů v realitě.

Poptávka mysli po smyslových vjemech tedy neohraničena prostorem, ale ani omezenými možnostmi znaku. Inteligentní Mysl to je, která životnost (tedy sdělnost) znaků činí závislou na sobě samé, respektive na své potřebě virtuálního, na schopnosti produkovat asociace, úrovní společenského vědomí aktualizované obrazy, a na schopnosti uvědomit si dialektiku evolučního. A tak od časů, kdy už hlína drží naše ruce (tedy od neolitu, Teilhardovi přitakáno), Mysl se stává rozměrem univerza, a víc a víc.

Ale proč to je? Považme, že kdyby byla rychlost rozpínání vesmíru po Velkém Třesku o pouhou desetimiliardtinu menší, vesmír by už dávno zkolaboval, jak nás poučil Hawking, a byla-li by o desetimiliardtinu větší, dnešní vesmír by zel prázdnotou. Kdepak by se tu vzal život? Buď se tedy odvoláme na antropický princip vesmíru, nebo musíme nalézt fyzikální vysvětlení. (Hawking.)

Duch a hmota, poezie a fyzika – a ne co protimluvy. I les zpívá, i granit zpívá, šíří se z Przeckových Beskyd přeširým virtusvětem.

A k tomu ještě: Proč to tak je? (novak@tiscali.cz)