Prácheňské rezonance 2004

Cílová rovina

Výběr z tvorby let 1998 – 2009

Texty též na jiných místech projektu Chůdové kořeny MVČ

Vydalo vydavatelství MiradiX s.r.o. Písek jako tištěnou knihu v roce 2010

OBSAH

Texty literárněvědné a osvětové
Literatura a internet z pohledu pořadatele českojazyčných projektů literatury a výtvarného umění nekomerčního charakteru
Univerzální autor aneb Architektonická výstavba a myšlenková platforma internetového literárně-výtvarného útvaru Litterate
Litterate. Vprostřed paradigmat…
Stavební kámen astrofyzikův
Pierre Teilhard de Chardin: Noosféra
Litterate. Syntetizující mystika Halamova
Litterate. Filozoficko-umělecká transpozice Vidmanovy předvídavosti
Nemanipulovatelná osobnost
Univerzální ideál svobody

Předmluvy
Pomlázka moudrosti
Chvála laskavého větru
Básník a fyzika
Horoskop z hor. Poznámky k duchovním vrcholům Kláry Hůrkové
Tvůrkyně Evropanka
Individualita. Přesvědčená a přesvědčivá

Doslovy
(Příští) válka
Milostný příběh prostoru a tmy
Několik poznámek ke genezi slovesné reflexe homogenně pravděpodobného, statisticky doložitelného
O znaku, matérii a abstraktu
O konkrétním v obecném
Zpoza opony
Potřeba virtuprostoru

Povídky
Smlouva
Nyny aneb Muž, který se naučil mluvit slušně se zvířaty
Dědictví
Noc s básníkem
Kronikář Hron
Senátor Collins
Sezona strachu

Eseje
Co dovoleno spisovateli…
Kosmická bytost člověk
Očekávání a předtuchy 21. století
Vesmír, člověk – velké neznámé
Knihou definována, e-knihou předjímána
Stroje, humanismus a evoluce society
K nové dimenzi smysluplnosti naší přítomnosti
Náš čas a svět toho času

Causerie
Stromy na břehu
I
Básnivost, Hana Gerzanicová, Karla Erbová
N čili Energie hladu

Publicistika
Štěpení uvyklostí
Zrození jinakostí
Český Internet: spontánní literární hnutí
Literatura na digitální scéně – a co dál?
Poznámky k situaci literatury a v literatuře
Národní literatura je jen jedna
Literární dnění na Internetu

Fejetony
Kterak se prolínají lidské světy
O světotvorné síle hry
Bulvární jsoucno
Od života jednoho k životům mnohým

Epitaf