Prácheòské rezonance 2004

Pošli to dál I

Pošli to dál: Kniha vzkazů lidem i vesmíru; sestavili Věra Ludíková a Zdeněk Wagner; Praha: nakladatelství CHRONOS 2003.

"Kosmické vědomí, říkáte... Je vesmír víc hmotou, nebo duchem? Sítě dřív dokonalého světa rozmotává kybernetika. Nové, netušené formy Inteligence a Vědomí ponoukají lidský rod k jiným, adekvátnějším sebenazřením. Jsme vývojovou fází evolučního plánu přírody, potažmo kosmu. Mysleme na to častěji: vývojovou fází..." (s. 104)