Prácheňské rezonance 2004

Nová příležitost pro literární Plzeň

K dalšímu, červnovému pokusu o editorial ve věstníku západočeské literatury Plž myšlenkově vyprázdněný šéfredaktor Novotný přidal výzvu redakce: „Pomozte Plži! … vyhlašujeme veřejnou „sbírku na Plže“ … Lidstvo se musí zachránit samo, existenci Plzeňského literárního života můžete zachránit i vy.“

Novotný za podpory své redakce tedy učinil opravdu statečný krok: konfrontuje jím nastavené vypouklé zrcadlo s reálnou kulturní hodnotou svého věstníku a s nezkresleným významem literatury pro společnost prvního desetiletí nového století.

Komunita literárních tvůrců je spolkem převažujících, začasto se velmi přeceňujících egocentriků, jejichž slovesná umělecká či „umělecká“ tvorba dnes je už a především soukromou záležitostí. Nelze vyčítat „velevážené komisi kulturních radních“ (citujeme šéfredaktora Novotného), že pro papírový věstník zájmového kroužku našel jen nedostatečnou finanční částku, vždyť je-li kdokoli z píšících přesvědčen, že vytváří nepostradatelné hodnoty a sděluje myšlenky, které nesmí zapadnout, musí si za to, že tak může činit, žel zaplatit. Udělá to, aby zachránil Pže? Udělá to recipient, pro kterého je neexistence Plže něčím nepředstavitelným?

Velevážená komise kulturních radních, protože vše má rub a líc, učinila dobrý skutek pro mladou a středogenerační literární Plzeň: tlačí ji k tomu, aby si vytvořila nové, ekonomicky únosné až nezávislé médium. Dnes, kdy odstartovala epocha přežívání papíru, skýtá tuto příležitost stále ještě Internet. Pomineme-li skutečnost, že náklady na roční provoz serveru jsou nesrovnatelně nižší než na vydávání tištěného věstníku, tím spíš skutečného časopisu a natožpak revue, autor má šanci oslovit nepoměrně více recipientů, ale také šanci mít každodenní objektivní přehled o jejich počtu a kvalitě čtení. To už narážíme na autorské webové stránky jednotlivců, které jsou trendem doby a kterých bude přibývat každým rokem. S případným zánikem tištěné verze plzeňského literárního věstníku tedy nedojde k ničemu nenapravitelnému.

13. června 2009

MVČ