Prácheňské rezonance 2004

Třetí edice na v-art.envision.cz aneb O konfliktu a evoluci

Završující se pátý rok existence stránky www.v-art.envision.cz utvrzuje v koncepčnosti nenarušené ani střídáním provozovatelů. Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek pozval do další, třetí, edice. Dvě edice předešlé jsou dnes už z těch literárních pamětihodností, které reflektují průnik českých literárních tvůrců do kyberprostoru, vydavatelským Občanským sdružením V-ART Písek ovšem nepojatého jako informační dálnice, nýbrž jako prostor k tvoření: na světě je filosoficko-umělecký tvar Litterate / 28,086. V edici ZONTY zde vyšlo dvaašedesát titulů třiceti tří spisovatelů, překladatelů a literárních vědců – ať už vůbec poprvé nebo „jen“ v elektronické premiéře. Pro pořádek v historii digitalizované literatury zaznamenejme, že tříletou ediční žeň (2001–2003) obstarali Zdenka Bergrová, Michal Černík, Karla Erbová, Pavel Herot, Milan Hrabal, Josef Hrubý, Klára Hůrková, Emma Jarošová, Bohumil Jirásek, Jiří Karen, Jiří Klobouk, Stanislav Komenda, Helena Kosková, Miloslava Ledvinová, František Listopad, Adolf Loub, Věra Ludíková, František Niedl, Vladimír Novotný, Olga Nytrová, Ivo Odehnal, Honza Petružela, Lech Przeczek, Wilhelm Przeczek, Jaroslav Schnerch, Augustin Skýpala, Ladislav Soldán (Jurkovič), Karel Sýs, Roman Szpuk, Ota Ulč, Alena Vávrová, Miroslav Vejlupek, Čestmír Vidman a Alena Vrbová. O tom, jak zásadním počinem edice ZONTY byla, napovídá skutečnost, že na jejím ukončení záleželo kamennému vydavatelství s vazbami na ekonomicky a morálně zainteresovaný zámořský exil. Je velmi pravděpodobné, že stejné a mnohá další vydavatelství vloží do obchodu s digitalizovanými literárními texty investice se stejnou podnikatelskou cílevědomostí jako do obchodu s knihami – jen co elektronický trh zaznamená poptávku, kterou uspokojit bude finančně výnosné. Tento čas se blíží – byli si v Občanském sdružení V-ART jisti až provokativně. Sami však zamířili mnohem dál. „Pravidelní návštěvníci stránky http://v-art.envision a mezi nimi zejména čtenáři edice ZONTY v posledních týdnech a dnech s napětím očekávali, bude-li realizován celý ediční plán. Samozřejmě ano – vzdor zákulisním intrikám a zesilujícímu tlaku, vyvíjenému „reprezentanty“ literárně „společenského“ života a reprezentanty byznysu, z výroby a obchodu s knihami majícího profit. A také vzdor výhrůžkám a vzdor slibům – jako už tolikrát v dějinách střetů nových myšlenek s popudlivou mocí. Té jsou projekty, literaturu pojímající jako nedílnou složku interaktivních umění internetových, v roce 2003 už vážnou překážkou. Stránka http://v-art.envision.cz je na českém Internetu z těch, které obrazí nezidealizovaný, nepřikrášlený příběh povstání nových perspektiv krásného slova,“ napsali 6. prosince 2003 v ediční poznámce k závěrečnému titulu edice ZONTY, básnické sbírce Pavla Herota, příznačně nazvané Hlavy z podzemí.

Doba a literatura pokročila značně a rychle: všichni tři autoři zahajující Edici hostů Prácheňského syndikátu V-ART Horažďovice – Písek překročili osmdesátku; jeden pozvání přijal, dva o zveřejnění textů požádali, všichni nabídli práce v digitální podobě. Spisovatelé stýskající si po auře v časech, kdy literatura byla společensky mocnější, viní Internet, že způsobil pokles zájmu o knihu. Tak zvaná znalostní společnost je ovšem odhaluje jako zaostalé ulitáře, jejichž zásadním problémem je morálka: odmítají ubrat z elitářství a sebestřednosti a nazřít společenství lidí a strojů jako fakt evoluční. Jsme svědky příchodu tvůrců nového typu – látka (život) a stavební materiál (slovo) se nemění, ale dílo odvisí také od umu hardwaru a softwaru. Desítky autorů projektují vlastní internetové stránky a svěřují jejich obsah mozku kolektivního, planetárního ducha.

Jde o proces a jeho složitost dosahuje složitosti samého života.

Desítky autorů odnášejí úspory vydavatelům, aby spatřily své knihy a polaskaly se s nimi; a což teprve svět (!): prý bez nich nemůže vůbec být. Sotvakdo v tom světě bude tyto knihy skutečně číst.

Desítky autorů bez úspor tisknou na domácích tiskárnách a „vydávají“ svá díla v nákladu mizivějším než vydavatel za úspory činí. A proč ne – přece pro radost sobě.

Jde o proces. Navrch má myšlení, nota bene evoluce myšlení. V ediční poznámce k Herotově sbírce stojí: „Není nahodilým, že ZONTY-edici uzavírá básník představitel množství druhého sledu, necelebritní autor, symbolizující celospolečenské, všelidské povznesení pozemské Mysli na zcela novou úroveň možností a schopností, ale také kvalitativních změn sebenazření.“

22. srpna 2004

MVČ