Prácheňské rezonance 2004

Almanach na Internetu

Listy Písecka, 13. března 2000
(Poznámka. Původní text, zveřejněn po redakční úpravě, zkráceně a pod názvem Bude na internetu všechna kultura třetího tisíciletí?)

Epocha masivní elektronizace společnosti nemůže v konečných důsledcích zásadně neproměnit životní styl druhu homo sapiens sapiens a kvalitativně nevymezit formu i obsah jeho chování. Zbožné přání nás současníků oni příští sotva vyslyší: v nových ekonomických a filozofických průnicích přirozeně zbude dost místa pro souběžné proměny norem etických a kategorií estetických. Ostatně právě v této souvislosti vnikla do dobových polemik i témata o budoucnosti literatury v hyperkyberprostoru. Budou naši potomci vůbec ještě stát o slovesné umění? Nevyhyne s novým obsahem vzdělanostního potenciálu právě literatura? Cožpak snad neskomírá poezie už dnes?

Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku se přihlásilo do pomyslného diskusního fóra s věcným příspěvkem – elektronickým almanachem ADIEU 2000. Od 1. dubna bude zveřejněn na internetové adrese http://www.envision.cz/v-art a listovat v něm bude možno deset měsíců.

Z celé čtyřicítky autorů do almanachu přispěvších připomeňme Jihočechům známé spisovatele Vladimíra Michala a Karla Frona či nestora pootavských básníků štětce Františka R. Dragouna. Právě v elektronickém světě mají k sobě literáti a výtvarníci blíž než kdy jindy: sotva čtenář-divák na monitoru dovře básnickou sbírku, eskalátor o jednom schodu – click – mu otevře dokořán výstavní síň.

Z jiného zorného úhlu však blíž může znamenat dál a vymoženost zase znetvořenost. Pořadatelé proto zařadili do almanachu i anketu, kde se o svá stanoviska k digitalizaci literárních textů podělili kupříkladu Milan Blahynka, Eva Kantůrková, Vladimír Pistorius, Jiří Stránský, Ludvík Vaculík a další jejich kolegové spisovatelé a vědci.

V českých poměrech dneška je představa surfování na internetové dálnici pro převažující část obyvatelstva lakonickým vtipem. Jak dlouho ještě bude? Z Anglie a Spojených států amerických víme o bezplatném připojení na Internet, a návdavkem počítač v podstatě zadarmo, a vychytralý obchod není výhradní doménou ekonomických gigantů, zvláště ne ten globalizovaný. Ostatně sama literatura učí brát vážně pohyblivost hranic utopického a reálného. (Vzpomínáme si, pane Verne.)

Almanach ADIEU 2000 je prvním, ne však posledním elektronickým počinem Občanského sdružení V-ART.