Prácheňské rezonance 2004

Plzeňští spisovatelé elektronicky (1)

SPEKTRUM – zrcadlení plzeňské kultury, r. 3, č. 2, červen 2000

Zatímco elektronická periodika si připisují měsíce a roky trvání, na Internetu se objevivší Adieu 2000 (http://www.envision.cz/v-art) patří nejspíš k prvním vlaštovkám mezi almanachy.

Plzeňští spisovatelé nové příležitosti využili. (Důraz na plzeňští klademe z důvodů faktografických, samo médium zná především region svět.) Tak kdo by neznal Karlu Erbovou, odměněnou v roce 1995 Cenou města Plzně za celoživotní dílo? Karle Erbové není vlastní výlučně básnický výraz – je autorkou všestrannou a její příspěvek prozaický patří k nejvýraznějším. Bohumil Jirásek se uvedl jako autor citově jímavého vstupu do krajiny, kam dojdou jen neokoralí. Karel Pexidr, a hudbymilovné Plzni netřeba říkat víc, oddílem básní z rukopisu přesvědčil, že poezie je mu víc než hříčkou. Sloky Hany Gerzanicové, jejíž život je eposem, dohání ztrátu za českou poezií, zatímco anglicky psané básně otevřely autorce dveře významných antologií. Příležitost dostala i mladičká kreslířka Jitka Dlouhá. Do spektra současné literatury včetně spektra jejich perspektiv lačná elektronické formy publikování, neřkuli elektronicky již publikující. Naštěstí co nevidět bude i v českém prostředí mýlkou tvrzení, že strnulost má vrch. Sveřepý odpor k elektronizaci života byl instinktivně sebezáchovné povahy: e-budoucnost totiž slibuje kvalitativně jinou civilizaci. Naopak o spontánní přívan elektronizace se nezasloužila odúmrť sveřepého, nýbrž odvěká vychovatelnost člověka vynálezy a objevy jeho vlastních mozkových buněk. Elektronické publikování není mordem na literatuře spáchaným – je prodloužením života literatuře a představa video-čtenáře není hrůzná: takový přívlastek patří představám dominujícího e-písemnictví reklamních sloganů a inzert-poezie, pornoobrazáren a e-galerek. Bude i na invenci spisovatelů, jakým účinkem a přitažlivostí vybaví nové kombinované formy uměleckého výrazu a video-žánrů.

Na almanach Adieu 2000 si můžete kliknout do 31. 12. 2001. Ale už v příštím čísle Spektra se rozepíšeme o technice surfování a literatuře na digitálních nosičích.

Máte již CD knihovnu?