Prácheňské rezonance 2004

Plzeňští spisovatelé elektronicky (2)

SPEKTRUM – zrcadlení plzeňské kultury, r. 3, č. 3, září 2000

V předprázdninovém čísle Spektra jsme si slíbili s video-čtenáři samouky podělit se o zkušenosti internetových surfařů. Slovadáním zavázáni setkáváme se s podzimem opět: nic nehledíme na to, že jsme opomněli neakademickou party internetovou, totiž elektronickou konferenci. Jsme přece jenom samouci, a elektronické poklábosení v kyberprostoru bude patřit k životnímu stylu dnešních školáků. (Česká vláda uvolní sedm miliard korun na bezvýjimečné vybavení základních škol hardwarem a softwarem.) Nicméně lze teoreticky předpokládat, že někteří z nás se jen těsně minuli na http://www.envision.cz/v-art. Jak od posledka víme, zrovna tam publikuje několik spisovatelů Plzně a západu Čech v almanachu ADIEU 2000.

Vzdor elektronické nezcestovalosti jsme na zmíněné adrese brzy zdomácněli: hned na začátku almanachu jsme se dovtípili, že kliknutím na každý jinobarevný slovní výraz (třeba ve výčtu autorů) anebo orámovaný čtyřúhelník (kupříkladu fotografie publikujících) otevřeme vybraný literární text či naleziště (ne)rostného bohatství faktografického. Dočetli jsme část básnické kantáty Aleny Vrbové i poslali chapavý kurzor chápavé myši pro posuvník po pravé straně textu: s neúnavností sobě vlastní jej myš vlekla, dokud „nenalistovala“ pokračování. Jediná z myší, již strpíme v bytě, a na stole k tomu!, je workoholik – mnohokarátové curriculum vitae plzeňského antipoda Hany Gerzanicové pomůže vyhledat se stejným briem jako třeba slovesnou perovku introkrajiny Stanislava Burachoviče.

Čtenář dozvědivší se o ADIEU 2000 na vyhledávačích Seznam, Mozek.CZ, WWW katalog, NAJDI.TO, Vokno.cz nebo centrum.cz nejspíš zatušil, oč pořadatelé projektu usilovali. Literárních almanachů i v českojazyčném sektoru Internetu valem přibývá. Najdeme almanach neredigovaných x-tin, almanach děl spisovatelů s propadlými autorskými právy, almanach představující Julia Zeyera jako zahraničního autora a naopak (nedívejte se!) potají kramařící v autorské dílně Karla Šiktance… ADIEU 2000 nabídlo literárně-elektronickou existenci jiné kategorie. Do té se přihlásili vedle autorů posledně a dnes výše jmenovaných také Alena Vávrová, Karel Fron, Vladimír Krásný a Jaroslav Šlejmar, všichni členové plzeňské pobočky Obce spisovatelů.