Prácheňské rezonance 2004

Plzeňští spisovatelé elektronicky (3)

SPEKTRUM – zrcadlení plzeňské kultury, r. 4, č. 1, březen 2001

Ve Spektru naposledy zaobíráme se projektem, se kterým spojuje část literární Plzně ty nejranější začátky svého elektronického publikování. Almanach Adieu 2000 se zdržel na www.envision.cz/v-art do 31. ledna a během jeho desetiměsíční stáže na Internetu vešlo v povědomost, a vybráno jen namátkou: v zámoří rozradostnil internetové surfaře a nakladatele šokoval Stephen King, pro digitalizaci literárních textů dali „všanc“ svá jména coby příležitostní odborní porotci ve službách Microsoftu Henry L. Gates a Daniel J. Boorstin, laureát Pulitzerovy ceny, ovšem nikoli pouze oni, Zapletalovy (tehdy ještě nedopsané) Půlnoční pěšce si stáhly z netu desítky literárních gurmánů (Kingova Jízda na kulce šla na odbyt en gros), a takřka dvě stě píšících vzývá čtenářovu přízeň na www.neknihy.cz. Kdo z pléna plzeňské čtenářské obce by neznal Jiřinu Fuchsovou, Evu Bešťákovou, před lety v Západočeském nakladatelství debutující, či Romana Cílka? Jihlavské nakladatelství Neknihy tak má v českém internetovém dominiu význam z nejednoho ohledu srovnatelný s významem nakladatelství Simon and Schuster v anglickém nebo knihkupectví firmy Bertelsmann v německém jazykovém sektoru Internetu. V kyberprostředí se neztratil polsko-český výbor z poezie Milana Hrabala (www.erotikon.vdf.cz), a jak potom nepřidat: obec překladatelskou zastoupili Wilhelm Przeczek a Lucyna Waszková (viz předešlá adresa), kdežto literární kritiku Vladimír Novotný (www.dobraadresa.cz). V takovém kontextu jsou elektronické publikační aktivity několika plzeňských autorů docela něčím jiným než z nouze ctností. A básnická kantáta Aleny Vrbové Fontána di Trevi má ty největší uměleckogenetické předpoklady být filozoficko-etickým darem člověka kyberprostoru. Podobně básnický vklad Karly Erbové a Ladislava Jurkoviče bude mít dobré zúročení.

Adieu 2000, testující perspektivy literárně-estetického výrazu v elektronicky komunikující společnosti, odmítl a posteriori chápání elektronického média jako tkanice kolem modrozelené planety: nejde jen o médium, jde zejména o kyberprostor, a je to člověkův nekonečně rozlehlý životní prostor!, vybízející k aktivitě člověkovy vlohy tvořit a duševní potřebu žít i v dimenzích nematerialistického. Maršrúta technokratů zkrátka není natolik precizní, aby potlačila zvláštnosti nazření života a světa jedinci a skupinami, kterým se krásné slovo stalo metodou i východiskem. Literatura se ubírá v souřadnicích možného a chtěného.

Elektronické literární projekty jsou sociálními produkty. Ostatně dva tisíce šest set třicet osm unikátních vstupů na www.envision.cz/v-art (statistický údaj k 9. 1. 2001) přisvědčuje: počet návštěvníků, a jak málo z nás má domácí počítač připojen na Internet!, je srovnatelný s průměrným nákladem literárních periodik.

Proměny kulturní identity počítačově gramotné populace jsou skutečností a bude-li videočtenář dnes hledat plzeňské autory opět na webu, stránka http://v-art.envision.cz ho v mnohém překvapí.