Portrét (pokračování)

(pokračování)

Miroslav Vejlupek byl ze zakládajících členů a v letech 2001 – 2003 jednatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku. V letech 2000 – 2004 editoval jeho internetový literárně-výtvarný projekt Litterate 28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů.

Vejlupek je členem Českého esperantského svazu a Prácheňského syndikátu V-ART Horažďovice – Písek. Rozešel se s občanským sdružením Obec spisovatelů (1999 – 2003) a s občanským sdružením Středisko západočeských spisovatelů (1998 – 2003).

Krédo: „Zdá se, že je na čase začít objevovat mechanismy fungování společenství pomocí prostředků exaktní vědy a instrumentáře technických experimentů. Na druhé straně se ozývají … také hlasy, nepřinese-li nám to pouze další utrpení, nebo zda nás to nezbaví čehosi, co by snad mělo zůstat nepoznané, neovlivňované. Je potřeba těchto hlasů. V societě, v níž zaznívají společně s hlasy referujícími o nových objevech, není nutné obávat se zneužití vědy ani jejího omezování. Neboť lze jen stěží rozhodnout, kdo má pravdu. Societa žije svým vlastním životem, jenž my nemůžeme globálně řídit, jelikož jej nemůžeme detailně poznat. Život society plyne a my participujeme.“ (Jozef Kelemen: Budoucí Altamira)

Miroslav Vejlupek žil do svých dvaatřiceti let v rodném kraji, v letech 1987 – 2002 v Písku, odkud přesídlil na venkov do klatovského Pošumaví.

Zpět

Kontakt: Miroslav.Vejlupek@email.cz

Webmaster Chůdových kořenů MVČ Jiří Homolka
Webmaster Chůdových kořenů MVČ v letech 2014 - 8/2016 Ing. Michal Karas
Webmaster ChK MVČ v letech 2004 - 2013 Miroslav Vejlupek, jr., Dis.