Čítárny přejícně ve čtvrtek 22. listopadu 2018

Slova nejsou tam, kde je vidíme aneb ve stopách slov

...

Co zaujme hned, je vazba. Sbírka není ani sešitového formátu, ani lepená, je vázaná. Takto s poezií zacházejí už málokde. Pětice básníků Příbramska – Jaroslava Rychtaříková-Dadáková, Václav Kočovský, Jan Mička, Vladimír Stibor, Zdeněk Volejník – měla to štěstí, že v roce 2003 byl ředitelem nakladatelství Knihovna Jana Drdy v Příbrami Mgr. Václav Chvál, ve vzpomínkách Vladimíra Stibora renesanční člověk.Básně z knihy Slova nejsou tam, kde je vidíme žijí v regionálním uměleckém písemnictví třináct let a za ten čas se v kulturní sféře Příbramska mnohé změnilo. Také to, že ji už opustili Jan Mička, Jaroslava Rychtaříková-Dadáková a Zdeněk Volejník. Také to, že almanachem Slova nejsou tam, kde je vidíme odbyl si Vladimír Stibor premiéru editora, zatímco dnes má na editorově účtu almanachů osm.

Což se můžeme neptat?

Jan Mička (*1939) byl psychiatrem a co autor-básník nijaký novic. Podivujeme se slovesným pastelům, kterými v oddílu sympaticky pojmenovanému na Daňové přiznání poměrně působivě, třebaže s rutinou vyzdobil lékařskou zprávu o našem citovém jsoucnu. Pochopit Jana Mičku však předpokládá být nad průměr vzdělán. Pro Jaroslavu Rychtaříkovou-Dadákovou (v roce vydání almanachu Slova nejsou tam, kde je vidíme čtyřiapadesátiletou; *1949) našel Tomáš Zdechovský příměr „docela „obyčejná“ učitelka s neobyčejnými myšlenkami“. Bylo to na christnet.cz a psal se zrovna konec listopadu roku 2000. O patnáct let později napíše Vladimír Stibor autoru těchto odstavců, že Rychtaříková-Dadáková ho učila v posledním ročníku na Základní devítileté škole v Počepicích a nakazila ho láskou k poezii.

Do almanachu Rychtaříková-Dadáková vložila přebásněné vnitřní ozvy na rok 1968 a na roky následující. Oddílu dala název Cesta ke světlu, což nebyl nápad nejšťastnější, protože okoukanost se prostě neodpouští.

Strakonický rodák Václav Kočovský (*1953) neměl v roce zrodu almanachu vydán žádný samostatný titul, proto tím spíš zaujmou verše z oddílu Rozlévání - zaujmou intelektuální silou a důvtipem.

Již ve vstupní básni Přemítání Kočovský promluvil jako vyhraněný etik. Poprvé:

„Není / větší Statečnosti / než odpustit těm / kteří nám ublížili“. Podruhé: „Není větší Odvahy / než znovu uvěřit těm / kteří nás zradili“.

Zdeněk Volejník (*1934) byl ze všeho nejvíc malířem a grafikem, ale prozradil na sebe, že první verše napsal osmiletý. V oddílu Co všechno jsem jsme mu to rádi uvěřili. Již stejnojmenná báseň vstupní je jistou biografií, v které číst není ztrátou času:

„Jsem člověk městský, člověk továren, / ohrad a kůlen, komínů, tepláren, / nádraží, tramvají, metra, ulic, / uliček, luceren na nárožích, pasáží, / automatů, bufetů, hospod a výčepů / s lidmi na okraji společnosti. / Jsem člověk galerií, výstavních síní, / redakcí, knihkupectví, koncertů, / divadel, hradů, zámků, památek, / historických uliček a náměstí. / Krajin rovných s řekami, alejemi / stromů, Řípem a Českým středohořím. / Krajin s čupřinami kopců, blížících / se vlnami od horizontu až na dosah / dokončované kresby.“

Básně Zdeňka Volejníka jsou výsostně srozumitelné.

Polibek nad ránem slíbil svým oddílem nám dobře známý Vladimír Stibor (*1959). Jdeme si pro to líbezné umělecké jako pro poslední, protože i náš exkurz poezií pěti má svůj konec. Ale dopátrali jsme se nejednoho poznání. Ono „kým jsem“ prožívá každý básník jinak a každému uvěříme. Vedle Zdeňka Volejníka není nikoho, kdo by opisoval a Vladimíru Stiborovi jsou takové způsoby cizí tím spíš:

„Jsem nosič beznohých; / druhé patro, / nízké a ještě nižší nebe, / prokletý mezanin. / Postěžovat si není komu, / když ani zdi, / čpící močí a zvratky dravců, / s námi nemluví!/ … / Z mokvajících ran slunce / zlomyslně strhává fáče / a nabodává na milíře Vltavy / písně racků i vran; / shlukují se až najednou, / zmizí-li pod ledem přání i kletby / našich nejbližších…“ (Léta na sanitce)

Už před rokem 2003 Vladimír Stibor mnohé slíbil a slovo dodržel. A je to právě Vladimír Stibor a s ním především Jan Mička, pro které regionalismus nepředstavoval nepřekonatelnou a omezující je kuratelu. Jejich dílo neuvízlo ani v tenatech limitujících dob. Stibor dokonce nadčasovost eskaluje – i co by tvůrce, i co by editor. Kéž by měl na Příbramsku pokračovatele.

Slovo k poetickému almanachu Noc plná žen

Nemýlíme-li se, do národní bibliografie Vladimír Stibor (*1959) samostatně poprvé přispěl v devětadevadesátém básnickou sbírkou Zpráva o zranitelnosti lidí (Příbram: Knihovna Jana Drdy). Sotvakdo by si tehdy pomyslel, že do komunity slovesných tvůrců se přihlásil autor vůbec neustrnuvší v tenatech egoistického individualismu. Ba právě naopak - muž, který vyrostl v básníka a spisovatele, už je na českém parnasu znám co organizátor a editor vytvořivší publikační prostor desítkám básníků dalších, ať už v poezii nováčků nebo živoucích symbolů dob.

V nejnovějším Stiborově almanachu nazvaném Noc plná žen jsme napočítali jedenasedmdesát publikujících. Jmen v povědomí příznivců poezie již napevno ukotvených a naproti tomu jmen o tvůrců o totéž usilujících.

V Noci plné žen se blýskly Věra Bartošková, ta básněmi Lithiové hory a Zhoupnutí času ("Kdyby byl / Bůh ... // kdyby / byl / nehrál by s námi // vabank // otloukat // nás v bludišti zrcadel"), vedle Bartoškové Jarmila Hannah Čermáková: Poutní ("Svoboda / není milost boží // Volnost // je vůle člověčí"), Dálky, Vandr, Piš!, a hanbu si neudělala ani knihovnice Markéta Terezie Hlasivcová: Stranou od zástupu, Kopretiny a Quo,quo, scelesti, ruitis ("Den přehnal se jak stádo / koní / V uších mi ještě trochu / zvoní / hlava jak střep a bolí, / bolí / možná že špatně chápu / roli / již hrát mám v labyrintu / světa"). K přehlédnutí nemůže být a také že není v německých Cáchách žijící učitelka jazyků, překladatelka a vydavatelka Klára Hůrková: Toto místo, Za okny prší, Poznání ("Ti, kdo nás nejvíc milují / se na nás dívají tak zblízka / že nás nevidí".).

S Literární Vysočinou právem spojovaná Zora Šimůnková přispěla do Noci plné žen též třemi básněmi - Viděla jsem tři anděly, V mrazivé noci na nádraží, O malování. Mezi básníky je skutečným esem výtečný a v Noci plné žen těžko překonatelný Jiří Žáček: Májové capriccio, Konec světa, Vyznání ("Promluv mi něžně do duše, / když ve mně tetřev stesku toká, / zachraň mě - buď má Venuše, / bohyně volooká, / a já se budu láskou chvět / a splním všechno, co bys chtěla. / Zachráníš sebe, mě i svět / zázrakem svého těla."). Také Vladimír Stibor dokáže zaujmout: Cesta k odpuštění, Co mi řekla milá, O ptácích ("Jsme jenom zoufalci. / Dvakrát až třikrát přežijeme vlastní smrt - a je to na nás vidět.").

Ve Stiborových projektech má už tradičně své místo tvorba již nežijícího římskokatolického kněze Karla Dachovského, a jde tentokrát o básně Mystika, Proroctví, Po smrti a Slova Jana Křtitele ("Tehdy jsem tam nebyl, // když rvali matkám / z rukou novorozeňátka. // A neslyšel jsem pláč v Rámě, / jinak by mně zněl v uších // až do smrti.")

A mnoho pamatující autor literatury faktu Břetislav Ditrich? Čtenáři Stiborových almanachů netvařte se, že vám to jméno nic neříká... Břetislav Ditrich: Loňské ráno na bývalém apelplacu "... o smír žádá / úpěnlivě prosí / o milost / ale pak vysloví obvinění / neboť Bůh stojí stranou". Ditrich přidal ještě Všední den v ghettu a Slova z pyramid a rakví. Ani světoběžník Bořek Mezník není u Stiborů cizincem - letos tvrdí Moje žena to se mnou a Chtěl bych se životem pohybovat, a k tomu všemu se svěřuje, že Dneska se k nám stavili naši ("jedna existence moc dlouho netrvá / zasázeli jsme dneska / spolu / několik stromů / je to symbol / přátelství").

Když do namátkového výčtu publikujících přidáme třeba Ivana Fontanu či zubního lékaře Václava France, ale také Jaroslava Schnercha a churáňovského pozorovatele počasí Romana Szpuka a Petra Žantovského, to novináře a vysokoškolského pedagoga, a ...

Také letošní almanach české poezie 2018 ilustrovala Alena Stiborová, také ten vydal královehradecký Milan Hodek (Paper Jam), tentokrát už jako svou 79. publikaci. Sám Vladimír Stibor dorostl ve světě české slovesné kultury už v osobnost, kterou je třeba ctít.

Řezbáři stínů aneb Ne, není almanach jako almanach

...

Třebas by to čtenáři i přepočítali, my máme zato, že jich je devadesát, a troškařit se nám nechce ani zbla: vždyť básník sem - básník tam, jako by na tom záleželo! (Pravdaže záleží, předešlým jsme chtěli říci "jen" tolik, že ne každý z publikujících v almanachu české poezie 2016 Řezbáři stínů užje básníkem, stejně jako jím nemusí být nikdy.)

A budiž vzata naše ironie na milost už proto, že jsou v knize ukázky tvorby takových řezbářů, kteří mnoho znamenají (Alena Vávrová, Zora Šimůnková, Olga Nytrová, Jan Cimický, Jarmila Hannah Čermáková) a také řezbářů, kteří velmi mnoho znamenají (Jiří Žáček, Roman Szpuk, Ivo Odehnal, Vladimír Stibor).

Zamanuli jsme si proto, že nebudeme těžit z proslulosti jmen a do almanachu nahlédneme prizmatem náhody, kdy letopočet startující mezní společensko-historickou fázi prolíná moment zrození lidského individua, příštího poety či jiné osobnosti. Upřesňujeme: ty letopočty budou dva, tvůrců sedm.

Tedy.

Finále dvacátých let - svět v depresi, zhroutily se desítky ekonomik všeho světa, americký hospodářský program New Deal zapovídá liberální politiku, obdobný program totalitářského diktátora Hitlera v konečných důsledcích vyúsťuje v druhý světoválečný běs. V množství nepatrných se do bídy rodí společensky bezprizorní a bezejmenní, a mezi nimi také ti za desetiletí životem vyvolení k poznačení kultury svátečním slovem. Též Ladislav Muška (*1928 v Semilech), též Milan Dubský (*1929 v Mnichovicích u Říčan) a s nimi Milan Balabán (*1929 v Praze).

To finále osmdesátých let se z hlediska historického neslo v duchu protikladném k tomu prvně zmíněnému: tentokrát se totalitní režimy naopak zhroutily: v Evropě i mimo ni. Letopočet 1989 si budou snadno pamatovat Luciána Křížová-Stiborová (*1988 v Počepicích), Tomáš Přidal (*1990 v Náměšti na Hané), Karel Čížek (*1989 v Ostravě) či Vít Procházka (*1988, "okres na jihu - toho času Strakonice"), všichni to nejmladší účastníci almanachu Řezbáři stínů.

(2)

Pojďme se tedy seznámit, nestalo-li se tak již dříve v časopisech, v knihkupectví či v knihovně.

V triádě řezbářů nestorů má Ladislav Muška před dvěma dalšími náskok jednoho roku, což v této věkové kategorii může být spíše nevýhodou. Myslíme si, že v případě Ladislava Mušky je to tak doopravdy. Muška se nepřidal do - co do počtu - impozantního kolektiva slovesných tvůrců krásou slova, chtěl krásou vtipu a moudrosti. Zkazil mnoho.

Výběr z aforismů Bílé myšky žel přesvědčil o tom, že život, který se za autorem vine, hrozí uvíznout v nesmyslnu. Mucha nemohl skrýt, že aforismy napsal buď jak buď již ochablý duch a že v nich není nouze o trapný nevkus: "Třecí plochy mezi partnery mohou vzniknout tehdy, když jsou muži odpírány třecí plochy." -"Skvrna na minulosti ženy se dá vyčistit stejným způsobem, jakým vznikla."

Básním Milana Dubského, byť jsou čtyři (Výčitky, Vstupování, Holubice, Modlitba), se vůbec nedaří pojmenovat "vše krásné mezi polibky a klínem" (Výčitky), jako by onoho krásného snad ani nebylo, a když autor přidá dokonce, že "někdo má srdce plné lásky / a druhý zase hrubosti. / První má v očích sedmikrásky, / druhému oči zlost uhostí" (Vstupování), to už máme dojem, že něco hodně podobného jsme přemnohokráte četli a slyšeli již při školních besídkách. To "hodně podobné" ovšem není z pera Milana Dubského. Jde o množiny banalit, kterým se v přehršli básnických pokusů tolik, tolik daří.

Milan Balabán vložil (či editor vybral) všeho všudy jedinou báseň, která ovšem dala vhlédnout do dílny tvůrce těšícího se snad z nejlepší duchovní kondice mezi veterány. Balabán nazval svoji báseň Jsem živočich čekající na pohlazení v chladném ránu a útvar osciluje na rozhraní uměleckých pokusů Balabánových vrstevníků a pokusů nejmladších adeptů přízně Mnémosyné. Balabán se nerozpakuje dotýkati se i hovorové a dokonce i slangové češtiny. Čím se od svých generačních druhů sympaticky odlišuje, to je práce s motivem tepla a (dívčí) ruky.

(3)

Také Luciána Křížová-Stiborová vložila do Řezbářů stínů pouze jeden básnický pokus - Báseň k období honu. Dovolme si v té souvislosti něco statistiky. Báseň má třináct řádek, v kterých se znak duše objeví třikrát, z toho dvakrát je to duše nevinná. Mezi dušemi pak maliní, smrčina, kamení, louka, pole, bažina, střevlíci, travnatá stráň a mez. Co do výčtu se nám to zdá přese všechno málo, mělkého však dost.

Méně skoupí na slovo jsou Tomáš Přidal (básně Cennost, Zranitelnost, Pohyb, Lépe mlčet než blábolit) a Karel Čížek (ten "přinesl" tři básně bez názvu). Přidal a Čížek jako by se domluvili, jak budou demonstrovat, že poezie neomlouvá alogismy a tím spíše že je netoleruje. Z dílny Přidalovy: "Myšlenka / myslícího novorozence / je stejně / nesouvislá / jako toto / tvrzení, / ..." (Lépe mlčet než blábolit). Od psacího stolu Čížkova: "Zhořklo dívčí tělo / a jako malé dítě zapomnělo, / že nikdy všechno nevíš o světě." Tělo zhořklo. Tělo zapomnělo. Tělo zapomnělo jako malé dítě. "...za stromy se krčí tváře známé..." Neviděli jsme dosud skrčených tváří. Nicméně slyšíme na Čížkově psacím stole "Srdce zvoucí / K prohledání / Svých komor // ..." (Zranitelnost) a vlasy se nám ježí z Čížkova poněkud morbidního a laciného pokusu o efekt: Cennost : "Strážkyně / Dala hlas / Jako slib // Střeží / To nejcennější // Život... // Z lůna / Oběšené ženy".

Ačkoli leckterého čtenáře mohou přivést do rozpaků verše "co nesníme, propijí / andělé spermií / v nebeské rakiji" (Opět a napořád), platí, že v mikrokomunitě nejmladších účastníků almanachu vyniká básní Karlovi Vít Procházka, sebe sama označující za principála, pokleslého recesistu, básníka periferie...

Básnickým tvarem Karlovi Vít Procházka překonává limitované umělecké možnosti vrstevníků námi již jmenovaných. Těch nejbolestnější slabinou jsou spíše sporé dispozice intelektuální.

Není od věci o báseň Karlovi se podělit.

"Jak dostal jsem se do těchto míst? / S vojskem zarmoucených, truchlivými prapory / sešikovaných pro Tvou chvíli / Strašný okamžik - už podle stejnokroje / a nech si svoje "černá nevyjde nikdy z módy" // Protože Ty jsi vyšel / do závějí věčného rozbřesku / za obzory trápení / co také bývalo Tvým // Z našeho světa jsi vyšel // Jak dostal jsi se z těchto míst? / Nevěřím, že omrzel Tě TEN boj - / proti nářkům v přesile / Boj za radost s ručením omezeným / Už je náš, už zase... // Říkají nám "pozůstalí" / Asi, že zůstáváme / Asi, že vzpomínky někteří / nepočítají / Z našeho světa jsi vyšel".

(4)

Autorů, které známý a nesporné zásluhy mající editor Vladimír Stibor v mnoha sbornících už uvedl do národní bibliografie, jsou zástupy. Jak je zřejmé z almanachu zatím posledního (Hradec Králové: Milan Hodek, 2016), každá sláva polní tráva neboli (chce-li trpělivý čtenář) není všechno zlato, co se třpytí. Nad Řezbáři stínů nemůžeme nezalitovat, že davu publikujících odpovídá povětšinou velmi skromný průřez, respektive "průřez" tvorbou, takže je neskonale obtížné udělat si názor na úroveň každé osobnosti, její umělecké produkce tím spíš.

Jak mnoho si troufáme, když nemáme zábrany vzkázat do Počepic: "Již méně almanachů, teď raději méně."