Národní čítanka stoletá (2/2)

e-Literární noviny, www.literarky.cz,, neděle 3. června 2018

V Národní čítance, v tomto literárním médiu nedávno připomenuté, jsme četli také esej Národní vzdělání. Nad jiné známá a historií vysoce ceněná individualita - František Drtina přece - ve svém textu již tehdy předjímá, že "vzdělání opřené o nepředpojaté vědecké zkoumání všeho jsoucna s jeho velkými tajemstvími nemá však býti jen majetkem privilegovaných vrstev společnosti, nýbrž jako světlo sluneční ozařuje všechny tvory, všude probouzí život, tak i světlo rozumového osvícení a teplo vyvěrající ze zdrojů krásna a dobra, teplo ušlechtilosti mravní má pronikati všude".

Univerzitní profesor František Drtina v historicko-bibliofilském klenotu z roku 1918 (publikuje v něm též pojednání Česká universita a k tomu ještě Kulturní poslání českého národa) vedle dalšího podotýká, že "pravé vzdělání znamená nejen osvícení rozumu, nýbrž především zvroucnění srdce a zušlechtění vůle každého jednotlivce, jenž si mnohem více uvědomuje svůj poměr k společenskému celku i nabývá pro celý život významného poučení o tom, že jednotlivec jen ve společnosti, se společností a pro společnost stává se skutečným plnoprávným zdatným jednotlivcem".

A kdo by s Františkem Drtinou nesouhlasil, když Národní čítanku ozdobil ještě jiným stylistickým efektem: "A jen národ, složený ze vzdělaných jednotlivců, může plniti své poslání a zaujmouti důstojné místo ve velebném pantheonu lidstva vůbec." Třebas si neodpustí tón moralizující: "A poslání to má uzráti v demokratizaci národního vzdělání. V českém národě má zvítěziti vědomí sociální solidarity, vzájemné poruzumění, pravé demokratické cítění, má zapustiti mocné kořeny společenská snášenlivost a úcta k poctivému přesvědčení. (...) A ve státě demokratickém na dráze vzdělanosti každému jednotlivci má býti zjednávána možnost vzdělati se a umožňován výběr nejschopnějších a nejnadanějších, kteří by dovedli vésti národ na dráze pokroku a mravního zušlechtění."

Nazvali jsme Národní čítanku historicko-bibliofilským klenotem. Na tomto místě řekněme "klenotem národním". Jenom z obsahu...

Jak slovanský národ povstal (univ. prof. Lubor Niederle); Národní přísaha (univ. docent Vlastimil Kybal) ; Praha v dějinách národních (Václav Vojtíšek); Několik čísel o národě československém a jeho zemích (Augustin Žalud); České národní hospodářství (J. Matys); Národnostní povaha průmyslového a obchodního podnikání (J. Matys); O sebeurčení národů (univ. prof. Jaroslav Kallab); Národní rada česká a naše obranné organisace (Augustin Seifert); Jsme národ Komenského (T. G. Masaryk); Národ a škola (Jan Šafránek); Národní škola a český stát (Cyril Merhout); Péče o tělo a zájem národa (univ. prof. Edvard Babák); Jazyk a národ (Václav Flajšhans); Národní otázka o české literatuře (Karel Hikl); Národní divadlo (Fr. V. Krejčí); Právo malého národa na existenci (univ. prof. Fr. Krejčí) a O malém národě (univ. prof. Fr. Mareš).