Prácheňské rezonance 2004

Bohumil Jirásek

„Po odmlce z 80. let …“

In: Dějiny literatury v západních Čechách: 1890 – 2006 (Plzeň: NAVA, 2008), s. 162

Po odmlce z 80. let se k próze znovu vrátil a dospíval k její vyzrálé podobě Miroslav Vejlupek (1952) a v široce koncipovaném cyklu Civilizace Marná vydal v 90. letech např. svazky Vyvřeliny (1998) a Nemocný život (1999). Má smysl pro složité osudy, zvláště mladých lidí, příběhy vyhraňuje hluboce eticky a umělecké ztvárnění dovádí až do sugestivně působivé imaginativní roviny v zobrazení rozporuplného života, s kaleidoskopem politického exhibicionismu i vize hledání smyslu života a složitých cest světa do budoucnosti.