Prácheňské rezonance 2004

Baarovo působení v Praze

Týdeník Nové Domažlicko, 8. února 1979

Ačkoliv osobní zájmy i výborný prospěch na domažlickém gymnáziu předurčily J. Š. Baara ke studiu historie a literatury, atmosféra v rodině se pro něho vyhrotila natolik nepříznivě, že se proti svému přesvědčení ocitl na theologické fakultě v Praze. Ctižádostivý Baar se ovšem docela nepoddal Baarovi nostalgikovi. Stanu se českým Kosmákem!

O životě literáta-kukátkáře snil Baar už jako gymnazista a v Praze přidal na cílevědomosti. Mimo jiné nabídl své schopnosti organizátorům Národopisné výstavy českoslovanské: stalo se tak v roce 1982, tedy v době, kdy Baar stál doslova špičkou nohy na cestě k českému parnasu. Vždyť jeho dosud největšími úspěchy byly především studie a články o rázovitém Chodsku, které do Českého lidu zařadil redaktor dr. Čeněk Zíbrt. V květnu 1892 navázal Baar kontakty s Janem Jakubcem, referentem bibliografie při literárním odboru národopisné výstavy, a nabídl mu pomoc, kterou Jakubec rád přijal. Baar se tak připojil k početnému kolektivu iniciativních vlastenců, v jehož přípravném výboru figurovala mimo jiné jména prof. Aloise Jiráska, prof. dr. Josefa Thomayera, prof. dr. Zikmunda Wintra, dr. Čeňka Zíbrta, Elišky Krásnohorské a dalších.