Prácheňské rezonance 2004

Post scriptum

Týdeník Nové Domažlicko, 12. listopadu 1981

Okresním kulturním střediskem pořádaná výstava Paleta už se stává každého podzimu samozřejmou součástí kulturního života Domažlicka. Tu letošní jsme zhlédli ve výstavní síni okresního města v prvé polovině října a nezůstala na pokraji zájmu uměnímilovné veřejnosti. Opět jsme si uvědomili, jak široké „zázemí“ tvůrčích osobností je třeba, aby z něho vzešlo několik individualit, reprezentujících to nejlepší, co doba v regionu má. Dnes by bylo předčasné usuzovat, zda a co z vystaveného zaujme popřední místo v regionální hodnotové hierarchii, podněty k úvaze výstava každopádně dala.

Žádný soud nelze absolutizovat, ale jen ten pomáhá krystalizaci vývoje, který je jednak vyřknut, jednak prost pochlebování i podbízení i samoúčelnosti. A proto:

Pojmeme-li uměleckou tvorbu jako nejvlastnější vyjádření organismu tvůrce, smíme očekávat vyjádření, které říká pravdu. Právě pravdivost o tvůrčím subjektu a jím osvojené objektivní skutečnosti skýtá příležitost pátrat po individuálních myšlenkových orientacích dělníků palety, po originalitě zorných úhlů i výrazu.

Při první zběžné prohlídce potěší stálé zaujetí důvěrně známou krajinou, která je součástí našich domovů, ale záhy zjistíme, že při hledání a prověřování jistoty jistot převažuje domovská krajina ignorující (neojediněle dynamické) proměny a pojatá nezřídka idylicky. Co brání tvůrci, aby se přenesl do roviny nadosobních souvislostí? Tlumí snad něco vnitřní pohnutky, odjakživa nutící autora k průzorům do etické sféry všedních kvalit konkrétní historicko-společenské fáze, nemluvě už o pohnutkách, jimiž každá činorodá bytost přináší mikroskopickou částici k dialektické proměnlivosti dobové etiky i k uchování těch etických norem, které z principu předává jedno pokolení druhému už celá tisíciletí?

Pravda, je to krkolomná cesta objevování vnějšího světa i sebe sama. Navíc v jednotlivých vývojových etapách autora i v celoživotním účtování může být výsledkem všeho mýlka. Ale i ta je pokřtěna odpovědným hledáním (jež plodí tu více optimismu, tu více pesimismu), a proto má nárok být povýšena nad pasivní přihlížení, nad pohodlnost a šeď tuctovosti.