PråcheòskÊ rezonance 2004

O zlu coby metodě

eLiterární noviny, www.literarky.cz, neděle 12. listopadu 2017

Pojďme si vyprávět.

Vdovci Šimonovi žijícímu osaměle v domku v Jestřebí kdosi upírá právo na spokojené žití: rozbíjí mu okna kamenem. Šimon pachatele identifikuje: je jím nepovedený školák Marek Zbořil patřící do Černé eskadry, party to nadšených cyklistů, ozbrojených řetězi a noži. Šimon sice navštíví zlomyslníkovy rodiče, avšak Zbořil senior nedá na syna dopustit. A ještě je sprostý: na Šimona a na Šimonovi svědčící sousedku.

Za opovážlivost je Šimon ztrestán: růžovou fasádu domku má poházenu blátem. Přibude i vyvrácený plot, zcela rozbitý skleník a k dovršení všeho otrávený pes.

Brání se, osamělec, samozřejmě dělá i chyby, včera solidární občané se k němu dnes otáčejí zády. Aktivity se ujme úskočný, podlý podnikatel Zbořil, mající v Jestřebí vlivné konexe. Není v Jestřebí člověka, který by se Zbořila nebál či mu nepodlézal nebo veřejně nelhal v jeho prospěch.

Tento muž tedy získává vrch. Je to on, kdo je skryt za vším zlem na Šimonovi páchaném. To on, obchodník s nemovitostmi, má eminentní zájem přinutit Šimona, aby svůj dům prodal a odstěhoval se; a aby po něm totéž učinili sousedé. Zbořil totiž má kupce, který si s lokalitou mnoho naplánoval.

Nuže, Šimon se psychickému tlaku podvolí: Odstěhuji se. Pak se mu sousedka svěří, že jedině pro něho v místě a svém domě stále setrvává. Je to láska...

To je ovšem velmi vážné!...

Jde Šimon ke Zbořilovi - neprodám, neodstěhuji se!

Jde Šimon od Zbořila. Černá eskadra jej srazí. Pod koly si vybere své smrt.

Nemůžeme předpokládat, že každý z návštěvníků webu Literárních novin četl novelu Kámen v okně, kterou spisovateli, scénáristovi a dramaturgovi Romanu Rážovi (*1935 v Praze) vydal v roce 2007 Jiří Tomáš - nakladatelství AKROPOLIS. Ovšem - kdo nám to vyvrátí: Touha po bohatství tak snadno deformuje lidství. Tak snadno kalí vztahy! Diktuje si zvrhlé mravy. Zkrátka víc než snadno zpustoší někdejší krásy života.

Roman Ráž vstoupil do literatury v šedesátých letech svazky Jediná noc (1962), Učitel ptačího zpěvu (1966), Jednou se ohlédneš (1968) a Kdo umlčel Matyáše (1968).

V krásném písemnictví nového století dal o sobě vědět nejprve v roce 2003 titulem Faust umírá dvakrát. Fausta následoval Bonviván (2004) a Kámen v okně (2007), ke kterým autor přidal prózu Nevěř mi ani slovo (2009). Za dosavadní vrchol Rážovy literární tvorby je právem považována takzvaná "lázeňská trilogie": Lázeňské dobrodružství (2014), Lázeňské naděje (2015), Lázeňské ozvěny (2017).