ISSN 1213-4090

EDITOR: Miroslav Vejlupek · WEBOVÝ EDITOR: Miroslav Vejlupek jr.

Internetové služby poskytuje firma Neotech

EXTERNĚ SPOLUPRACUJÍ:

ak. mal. Věroslav Bergr, ak. mal. František Roman Dragoun, PhDr. Zora Dvořáková, Mgr. Theofil Halama, Pavel Herot, PhDr. Klára Hůrková, PhDr. Zdeněk Janík, Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc., Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc., PhDr. Olga Nytrová, ak. mal. Dalibor Říhánek, Mgr. Jarmila M. Skalna, JUDr. Ph.D. Ota Ulč, Pavlína A. Vlnová   (revue Chůdové kořeny)

PhDr. Jana Sováková, CSc.   (edice ZONTY)

Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc., Milan Richter (příležitostná spolupráce manažerská)

v-art@v-art.envision.cz   —   chudovekoreny@v-art.envision.cz     Miroslav Vejlupek, Myslív-Milčice 37, 341 01  p. Horažďovice     Miroslav Vejlupek jr., Kollárova 1379, 397 01  Písek

SALA TERRENA Vstupní stránka V-ART PIANO NOBILE