Česká kyberkultura – webarchiv V-ART
a
Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek

zvou k návštěvě internetové expozice

Literární výraz v raných formách
interaktivních umění internetových

Médium nových možností a proměn